Liên hệ

Hãy nói chuyện với chúng tôi

Chất lượng chiến thắng thị trường, tính toàn vẹn tạo nên thương hiệu và dịch vụ tạo ra tương lai

Our Office

Room 401, 211 Creative Park, No. 628 North Baiyun Avenue, Guangzhou, Guangdong Province, China, 510405

Factory location

Building B, No.10, Guangrui Street, Shijiao Town, Qingcheng District, Qingyuan, Guangdong, China

Our Contact

+86-15915413844

Hãy để lại lời nhắn