Liên hệ

Hãy nói chuyện với chúng tôi

Chất lượng giành được thị trường, tính toàn vẹn tạo nên thương hiệu và dịch vụ tạo ra tương lai

Our Office

Room 401, 211 Creative Park, No. 628 North Baiyun Avenue, Guangzhou, Guangdong Province, China,510405

Factory location

Block B, No. 10, Guangrui Street, Guangzhou (Qingyuan) Industrial Transfer Industrial Park, Shijiao Town, Qingcheng District, Qingyuan City, Guangdong Province, China, 511547

Our Contact

+86-15915413844

Hãy để lại lời nhắn